top of page
A-Z villa 04.02.2021 01.1
A-Z villa 04.02.2021 01.1

press to zoom
A-Z villa 04.02.2021 01
A-Z villa 04.02.2021 01

press to zoom
A-Z VILLA 04.1
A-Z VILLA 04.1

press to zoom
A-Z villa 04.02.2021 01.1
A-Z villa 04.02.2021 01.1

press to zoom
1/3
בית דו-משפחתי

מיקום: מטה יהודה

שטח מגרש: 624 מ"ר

שטח בנוי: 440 מ"ר

1/1
בית דו-משפחתי

מיקום: מטה יהודה

שטח מגרש: 667 מ"ר

שטח בנוי: 440 מ"ר

1/2
בית"ר 44 | קלאוזנר 3

מיקום: ירושלים
שטח מגרש: 1800 מ"ר
שטח בנוי:   5000 מ"ר

 בית פרטי
מיקום: קיסריה
שטח המגרש: 1200 מ"ר
שטח בנוי: 450 מ"ר
 
דירת סטודנטים
מיקום: ירושלים
שטח הדירה: 48 מ"ר
מספר חדרים: 4
 
בית משפחת מגן

מיקום: מושב אושה

שטח מגרש: 500 מ"ר

שטח בנוי:   110 מ"ר

בית דו-משפחתי במושב שריגים
בית דו-משפחתי במושב שריגים

press to zoom
Elkayam 10.1
Elkayam 10.1

press to zoom
200 elkayam
200 elkayam

press to zoom
בית דו-משפחתי במושב שריגים
בית דו-משפחתי במושב שריגים

press to zoom
1/4
חצי מדו-משפחתי

מיקום: מטה יהודה

שטח מגרש: 312 מ"ר

שטח בנוי: 220 מ"ר

קריספין 01
קריספין 01

press to zoom
קריספין 02
קריספין 02

press to zoom
SRIGIM SHAHAR
SRIGIM SHAHAR

press to zoom
קריספין 01
קריספין 01

press to zoom
1/3
חצי מדו-משפחתי

מיקום: מטה יהודה

שטח מגרש: 312 מ"ר

שטח בנוי: 220 מ"ר

גן בית הכרם

מיקום: משכונת בית הכרם, ירושלים

שטח מגרש: 13,500 מ"ר

שטח בנוי: 56,320 מ"ר

4.1
4.1

press to zoom
3.2
3.2

press to zoom
4.1
4.1

press to zoom
1/2
בית דו-משפחתי

מיקום: הרי יהודה

שטח מגרש: 624 מ"ר

שטח בנוי: 440 מ"ר

בניין דירות להשכרה
מיקום: תל אביב
גודל מגרש: 270 מ"ר
שטח בנוי: 910 מ"ר
 
הדמיה אקליפטוס 001
הדמיה אקליפטוס 001

press to zoom
הדמיה אקליפטוס 002
הדמיה אקליפטוס 002

press to zoom
8 2015 10 20 4 top roof rooms
8 2015 10 20 4 top roof rooms

press to zoom
הדמיה אקליפטוס 001
הדמיה אקליפטוס 001

press to zoom
1/5
בניין מגורים
מיקום: תל אביב
גודל מגרש: 270 מ"ר
שטח בנוי: 670 מ"ר
 
תכנון אדריכלי לבית פרטי
תכנון אדריכלי לבית פרטי

press to zoom
SAKURI 02
SAKURI 02

press to zoom
תכנון אדריכלי לבית פרטי
תכנון אדריכלי לבית פרטי

press to zoom
1/2
בית דו-משפחתי

מיקום: מטה יהודה

שטח מגרש: 670 מ"ר

שטח בנוי: 380 מ"ר

emek lehar 09.01.2021 02
emek lehar 09.01.2021 02

press to zoom
emek lehar 11.01.2021 04
emek lehar 11.01.2021 04

press to zoom
emek lehar 11.01.2021 02
emek lehar 11.01.2021 02

press to zoom
emek lehar 09.01.2021 02
emek lehar 09.01.2021 02

press to zoom
1/4
בית דו-משפחתי

מיקום: מטה יהודה
שטח מגרש: 670 מ"ר
שטח בנוי: 440מ"ר

 בית פרטי

מיקום: מושב בן שמן

שטח מגרש: 600 מ"ר

שטח בנוי: 250 מ"ר

בית קפה - חולון

מיקום: חולון

שטח מגרש: 220 מ"ר

שטח בנוי:   140 מ"ר

בית מגורים
מיקום: זבולון
גודל מגרש: 500 מ"ר
שטח בנוי: 140 מ"ר
 
103.1
103.1

press to zoom
102
102

press to zoom
100.1
100.1

press to zoom
103.1
103.1

press to zoom
1/5
בית מגורים
מיקום: זבולון
גודל מגרש: 500 מ"ר
שטח בנוי: 140 מ"ר
 
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg

press to zoom
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg

press to zoom
1/1
bottom of page