top of page

פרויקטים נוספים

הבורג' חיפה, יואב מסר אדריכלים
אדריכל אחראי - דקל בר
זמנהוף 40 תל אביב, יואב מסר אדריכלים
אדריכל אחראי - דקל בר
בניין משרדים רמלה, עודד עברי אדריכלים
אדריכל אחראי - דקל בר
בית פרטי בבקעה ירושלים, עודד עברי אדריכלים
אדריכל אחראי - דקל בר
מלון אולטרה, עודד עברי אדריכלים
אדריכל אחראי - דקל בר
בועז 3 רמת גן, עודד עברי אדריכלים
אדריכל אחראי - דקל בר
מלון אחד העם 17, עודד עברי אדריכלים
אדריכל אחראי - דקל בר
סירקין 23 תל אביב, עודד עברי אדריכלים
אדריכל אחראי - דקל בר
חצור 5, עודד עברי אדריכלים
אדריכל אחראי - דקל בר
מעון לדרי רחוב, תל אביב, יואב מסר אדריכלים
אדריכל אחראי - דקל בר
מלון אלנבי 48 תל אביב, יואב מסר אדריכלים
אדריכל אחראי - דקל בר
bottom of page