top of page

הסיפורים שמקומם אינו נודע

פרויקט אדריכלי – תיירותי, המציע טיול בנופי הארץ דרך סיפורי התנ”ך, הפרויקט מתחקה אחר אירועים מקראיים שמקומם המדויק אינו ידוע, תוך הסתמכות על מחקרים ארכיאולוגים וכתבים עתיקים ומציע להגדירם על ידי בניית תשתית של מבני שירות ומידע שיספרו את סיפור המקום.

 

הר כרכום - הר סיני
המחקר והסקר בהר כרכום מתבססים על מחקרו של פרופסור עמנואל ענתי, מהשנים 1980 ועד 1999. מהמחקר עלה כי קיים יסוד סביר להניח כי זהו הר סיני המקראי. באתר נמצאו ממצאים ארכיאולוגים רבים כגון ציורי אבן, פסלים, מזבחים, נקודות התיישבות וחקלאות ואתרי פולחן. בין היתר מתרחשת באתר תופעת טבע המזכירה סנה בוער באבן.
ים המלח - סדום ועמורה
בהתבסס על מחקרו של גראם האריס, הסיפור המדעי לא כל כך רחוק מהסיפור המקראי ככל הנראה, רעש אדמה גדול שאירע באזור ים המלח גרם לתופעת טבע של המסת הקרקע (Ground Liquefection), לפי מחקר גיאולוגי שנערך על דגימות של הקרקע מאזור זה, קיימת סבירות גבוהה שתופעת התנזלות הקרקע אכן קרתה במצב של רעידת אדמה קיצונית.
הר כרמל - אליהו ונביאי הבעל
אליהו ונביאי הבעל הינו סיפור מאבקו של אליהו הנביא בנביאי הבעל במעמד הכרמל. במסגרת מעמד זה, בנו אליהו הנביא ונביאי הבעל מזבחות והתחרו על קדושת האלוהים. על פי מסורת יהודית שהשתמרה  מקום ההתמודדות היה בקרן הכרמל שבפסגה הדרום מערבית של כתף הכרמל. עדות ראשונה לכך ניתן למצוא בכתביו של ר’ בניימין מטודלה (1165). ולאחר מכן בעדותו של ר’ יעקוב מפריס. ושניהם בתארים את מצבת 12 האבנים בנקודה זו. בין השנים 1770-1850 נעלמו האבנים ובאותו המקום נסנה המנזר הכרמליתי
bottom of page